Thursday, July 16, 2009


Watoto hawa wa okon One akiwa jalalani kutafuta mabaki ya uchafu au vitu vilivyotupwa kama vile vipisi vya nono kwa ajili kuuza kuweza kujipatia kipato

No comments:

Post a Comment